15 december: Socratische variaties

Voor de laatste keer dit jaar, en voor de laatste keer in de Flexbieb, het Socratisch Café. We gaan twee Socratische Variaties doen, waarbij we een  begrip onderzoeken om onszelf en de ander beter te begrijpen. Dus, laat je verrassen, wees nieuwsgierig en weet je welkom!

Wanneer en waar?
Donderdag 15 november in de Flexbieb, Talbotstraat 46, vanaf 20.00 tot ongeveer 22.30 uur
Bijdrage is € 7,50, incl. drankjes, en een introducee betaalt slechts € 5,-.
Aanmelden graag, zomaar binnenlopen kan ook – er is geen voorkennis vereist, alleen een nieuwsgierige geest

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Geen categorie

Socratische variaties: 19 november

En dan is er in november, de maand van de dialoog, de mogelijkheid om met gespreksleiders en deelnemers van alle Socratische cafés in Nederland samen te komen in Diemen. Daar worden nieuwe gespreksvormen verkend en zinvolle gesprekken gevoerd.

Waar en wanneer?
Zaterdag 19 november, 12 – 16 u.  Socratisch café Diemen, El’sina, Burg Van Tienenweg 20, 1111 CW Diemen
Ook hier ben je van harte welkom!

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Geen categorie

Het onzekere. Gespreksonderwerp op donderdag 17 november

Onzekerheid wordt als iets vervelends gezien. Op alle mogelijke manieren streven we naar zekerheid in ons bestaan. Het vaste arbeidscontract in plaats van telkens dat tijdelijke, elkaar eeuwige trouw beloven in het huwelijk of het afsluiten van verzekeringen om die zekerheid af te kopen. Is dit streven naar zekerheid niet naïef, aangezien alles in ons leven juist onzeker is? In ons dagelijks leven weten we niet of we over 10 minuten misschien al sterven of de liefde van ons leven ontmoeten. Praktische filosofie zou gaan over de vraag: hoe te leven? Als het leven in essentie onzeker is, zou een belangrijke vraag dan niet zijn hoe om te gaan met deze onzekerheid? Is het erkennen en omgaan met onzekerheid  niet een van de belangrijkste eigenschappen van wijsheid is. De wijze persoon herkent dat de wereld onzeker is en heeft geleerd hiermee om te gaan. Wat is een alternatieve houding om met onzekerheid om te gaan anders dan te streven naar zekerheid? En wat is misschien juist het mooie aan of de waarde van onzekerheid? Heeft onzekerheid niet juist ook te maken met de magie van het bestaan? Is het niet juist onzekerheid die ons motiveert om te leven?

Wanneer en waar?
Donderdag 17 november in de Flexbieb, Talbotstraat 46, vanaf 20.00 tot ongeveer 22.30 uur
Bijdrage is € 7,50, incl. drankjes, en een introducee betaalt slechts € 5,-.
Aanmelden graag, zomaar binnenlopen kan ook – er is geen voorkennis vereist, alleen een nieuwsgierige geest

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Geen categorie

Vrijmoedig gesprek

Verslag Socratisch gesprek op 20 oktober 2016

Om een vrijmoedig gesprek te kunnen voeren zijn een aantal dingen van belang, zoals: openheid, vertrouwen, veiligheid en kwetsbaar (kunnen) zijn. Van invloed zijn de ontwikkelingen in de samenleving, uitspraken worden sneller als belediging opgevat. Hierbij spelen culturele gekleurdheid en de stemming ook een rol.

We vragen ons af of gelijkwaardigheid nodig is voor een vrijmoedig gesprek, en ontdekken dat het niet gaat om hiërarchische gelijkwaardigheid, maar meer over respect, elkaar het gevoel geven serieus genomen te worden. En dan is er een flinke dosis moed voor nodig om –meestal na een kwetsuur- weer vrijmoedig het gesprek aan te kunnen gaan!

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Geen categorie

Vrijmoedig gesprek

Maarten ’t Hart is op bezoek bij zijn schoonouders. Vader leest de krant, moeder zit op haar praatstoel. Aan een stuk door stort zij haar woorden de kamer in. Niemand reageert. Vader is steeds dieper verzonken in zijn krant en roept op enig moment: ‘Kan iemand die radio eens wat zachter zetten!!’. Vanaf dat moment noemt de auteur de schoonmoeder een VAL: een volautomatische leuteraar.

Een Griekse stoïcijn in gesprek met Alexander de Grote vraagt op enig moment aan Alaxander uit zijn zon te stappen omdat hij anders zelf er niet van kan genieten.

Zijn dit voorbeelden van een vrijmoedig gesprek? Waar eindigt praten en start een gesprek? Wat is dat precies een vrijmoedig gesprek?

Op donderdag 20 oktober in de Flexbieb te Amsterdam-IJburg een nieuw Socratisch Café  over een vrijmoedig gesprek. Aanvang 20.00.

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Geen categorie

Verslag van Socratisch gesprek over ‘opnieuw beginnen’

In de verkennende ronde komen o.a. de volgende overwegingen aan bod over opnieuw beginnen. Is het een keuze? Betekent het afscheid nemen van een gewoonte? Doe je het voor een beter resultaat? Is het een nieuwe poging. En kun je helemaal blanco opnieuw beginnen?Of is er altijd sprake van bagage die je meeneemt? Heb je er doorzettingsvermogen en kracht voor nodig? Opnieuw beginnen is bepaalde elementen veranderen, bij jezelf en/ of in de situatie.
Het is ook omschakelen en aanpassen.

Dan volgt de persoonlijke ervaring. Het voorbeeld gaat over man en vrouw die samen de laadruimte onder caravan inpakken: o.a. kussens en stoelen gaan erin. Het past net niet. Man wil opnieuw beginnen. Vrouw zegt: ‘leg het gewoon in de caravan, waarom zou je al die moeite doen? Man wil en moet het in de daarvoor bestemde krijgen. De vraag die we verder onderzoeken is: Moet opnieuw beginnen nuttig zijn?

De conclusie is velerlei. Als de effecten van opnieuw beginnen, of de risico’s door het niet te doen erg groot zijn, is het nuttig. Dan moet je zelfs opnieuw beginnen. Maar ja, je kunt ook streven naar schoonheid en voldoening door opnieuw te beginnen. Het nut is dan anders.

Over een maand (20 okt) opnieuw een Socratisch gesprek…

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Geen categorie

Opnieuw beginnen

Socratisch Café op donderdag 15 september, aanvang 20.00

Tijdens de zomervakantie heb je tijd om afstand te nemen van de dagelijkse bezigheden en routine. Misschien stel je jezelf wat vragen, zoals: ben ik nog goed bezig? zit ik op de goede weg? wil ik iets veranderen? Een beetje bijsturen kan het gevolg zijn. Maar als er iets ingrijpends gebeurt, kan dat betekenen dat je jezelf opnieuw gaat uitvinden: het moet anders, omdat het niet anders kan. Je wilt opnieuw beginnen. Kan dat eigenlijk wel, heb je dit zelf wel eens ervaren en wat betekent het voor jou?

Laten we het onderzoeken in het Socratisch Café IJburg, waar we een frisse start maken na een lange zomervakantie.
We willen graag een ‘volle’ tafel, daarom is er voor introducees een aantrekkelijke korting en is de bijdrage slechts € 5,-

Kom dus ook je geest scherpen en laaf je aan de inzichten van de ander, op donderdag 15 september van 20.00 – 22.30 uur,
Flexbieb, Talbotstraat 46, 1087 EM Amsterdam IJburg

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Geen categorie

Dilemmagesprek: een verslag

Op 16 juni hadden we in het Socratisch Café deze keer een andere gespreksmethode: het dilemmagesprek. In het gesprek onderzoeken de deelnemers aan de hand van een persoonlijk dilemma welke waarden belangrijk zijn.
De genoemde dilemma’s blijken vaak te gaan over relaties, met familie of vrienden.  We kiezen voor het dilemma over het al dan niet herstellen van een vriendschap met een oude geliefde, via Facebook.  Het bezwaar om het (A)wél te doen, is de kans op afwijzing. En als je het (B)níet doet, is dat een afwijzing van jezelf. In het gezamenlijke onderzoek volgt er een uitgebreide opsomming van de pro’s en contra’s van beide opties. Hierna onderzoeken we welke waarden hier aan ten grondslag liggen. In de laatste stap geeft iedereen zijn eigen invulling van de volgende zin:

In de situatie van het herstellen van een vriendschap via Fb kies ik voor …(A of B), omdat de waarde … prevaleert, ook al gaat dat ten koste van de waarde …

Dit leverde het verrassende resultaat dat drie mensen het wél zouden doen, vanwege de waarden: moed, bestaan en speelsheid, ook al gaat dit ten koste van de waarden: beheersing, empathie en veiligheid. En iemand kiest ervoor om het níet te doen vanwege de waarde  onafhankelijkheid,  ook al gaat het ten koste van de erkenning.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder dilemmagesprek

Het dilemmagesprek

Geen vooraf vastgesteld onderwerp dit keer, maar een dilemmagesprek. Een dilemma is een kwestie die aan je kleeft, waarin je voor de keuze staat: doe ik het een of kies ik voor het ander? Aan beide keuzes kleven bezwaren, het is dan ook niet eenvoudig om te kiezen. De kwestie kan iets zijn uit het verleden, waarvan je je nog afvraagt: heb ik het juiste gedaan?
Of het dilemma speelt nog in het heden, je staat nog voor die keuze.
In beide gevallen onderzoek je op basis van welke waarden je de keuze uiteindelijk (hebt ge)maakt.

En omdat het de laatste keer voor de vakantie is, willen we jullie graag uitnodigen voor een drankje na afloop.

Dus, wees welkom in het Socratisch Cafe op donderdag 16 juni (20.00 tot 22.30 uur) in de Flexbieb. Talbotstraat 46, IJburg.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Geen categorie

Vergeten: een verslag van een Socratisch gesprek

We starten met een rondje eerste gedachten. Om iets te vergeten moet je eerst weten. Vergeten geeft ruimte om te zoeken.
Als een ervaring meer gewicht heeft dan vergeet je deze niet, gewicht kan bijvoorbeeld zijn schaamte en onrecht. Er wordt daarbij een legendarisch filmfragment ten tonele gebracht. Een vader slaat een kind tijdens een belangrijke herdenkingsbijeenkomst. Opdat het kind beseft dat hij het herdenken niet mag vergeten. Wij mogen dus niet vergeten! Op 4 mei wordt dat gepredikt. Hierbij krijgt het vergeten een moralistisch trekje.

Betekent vergeten gewist of verstopt? Kun je bewust vergeten? Vergeten is best leuk, zeker als je naderhand vindt wat je kwijt was. Echt weg is het nooit. Daadwerkelijk vergeten, kan dat? Is vergeten geen aandacht, geen gewicht geven aan? Vergeten heeft een functie, het is verdringing. Vergeten kan dus wel.

Aan de hand van een voorbeeld gaan we de vraag onderzoeken: ‘vergeet de dader eenvoudiger dan het slachtoffer? Het ‘slachtoffer’ in het voorbeeld herinnert zich goed wat er is gebeurd. De ‘dader’ weet er niets meer van vandaag de dag. Totaal vergeten. Zou hij het echt niet meer weten? Hij wordt herinnerd aan zijn daden. Van vergeten naar eraan herinnerd worden, het ligt dichter bij elkaar dan je in eerste instantie zou denken. Wordt de dader met het herinneren een slachtoffer van zijn vergeten?

Tot slot twee overwegingen over vergeten afkomstig uit de moderne devotie (met dank aan Karel van Haaften, Socratisch gespreksleider)
‘De kunst van het vergeten heeft mij meestal beter geholpen dan een goed geheugen’ (Geert Grote).
‘Een mens moet het evenwicht bewaren tussen vergeten en onthouden. Er zijn zaken die men moet vergeten en er zijn zaken die men moet onthouden. Teveel vergeten is niet goed, maar teveel onthouden is ook niet goed’ (anoniem).

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Geen categorie